J.I.S. Žvakutės

   

SARFUM_tealight.jpg, Jun 2021

     Unikalios D.S. - D.T. - D.D. - D.K. - D.I. - D.T.T. - D.T.V. - D.T.M. - J.I.S.SARFUM Žvakutės skirtos Kiekvienam Mūsų, Mūsų Dvasios, Sielos, ESM'ės (EST, ESR, ATA ir kt.), Esybės (ESM, ARRA ir kt.), Priežasties, Priskirties, Paskirties, Kryžiaus, Bendrystės, Pabudimo, Nuoširdumo, Atvirtimo Ir Kt. Atstatymui, Atkūrimui, Transformacijoms bei Puoselėjimui Per J.I.S. Ir JAME...
     Visos Pagalbinės J.I.S. Priemonės savistoviam darbui su išoriniu, vidiniu, perėjimo, sujungimo, pervedimo ir kt. lauku, mintimis, suvokimu, įsivardinimu, apreiškimu (ect.)...
     Visa J.I.S. - SARFUM Produkcija Yra Kruopščiai Atrenkama, Paruošiama, Puoselėjama bei Šventinama J.I.S. - Dievo Sūnaus Žeme, Dievo Tėvo (D.T.) Kontūre ir Kanale...  
     Priemonės yra EST / ESTO / ERA ir kt. valytos, egzortuotos, transformuotos, šventintos, pašvęstos JoJo Tikrąja ŠVIESA Žeme, D.T. - JoJo Sūnaus Atgimimo, Užgimimo Bei Prisikėlimo Lauke - Tikrume Per J.I.S. Ir JAME...

     Tai Vienetinė ir Vienintelė, J.I.S. Gaminta, Krauta, Sakralinta Ir Pašvęsta - SARFUM Išskirtinė Produkcija Jums JoJo ŽEME Čia, Dabar, Dabartyje...
     P.S.
 Tekstuose Naudojamų J.I.S. Trumpinių Bei Sąvokų Paaiškinimus Skaitykite Čia...

Įrašų rss Komentarų rss

šeštadienį, sausio 1 2022

AGNUS DEUS - J.I.S. Žvakutės

Pavadinimas:   AGNUS DEUS - JoJo Keliu, JoJo Žeme Ir Dvasia JoJo VIRSME...
Užkrovimas:  A*-* / J.I.S. - AGNUS / ANGEL / DEUS - GOD's Truth And Peace Candle...
Paskirtis:   PRADEDANTIEMS KELIONĘ - Išlaisvinimas, Atskleidimas, Susijungimas - Per J.I.S. Ir JAME...

Skaityti toliau...

penktadienį, gruodžio 31 2021

AGNUS - J.I.S. Žvakutės

Pavadinimas:   AGNUS - JoJo Keliu, JoJo Žeme Ir Dvasia JoJo VIRSME...
Užkrovimas:  A*-* / J.I.S. - AGNUS / ANGEL - GOD's Truth And Peace Candle...
Paskirtis:   Išlaisvinimas, Atskleidimas, Susijungimas - Per J.I.S. Ir JAME...

Skaityti toliau...

ketvirtadienį, gruodžio 30 2021

MOSE - J.I.S. Žvakutės

Pavadinimas:   MOSE - JoJo Keliu, JoJo Žeme Ir Dvasia JoJo VIRSME...
Užkrovimas:  M*-* / J.I.S. - MOSE - GOD's Miracle Candle...
Paskirtis:   BendraEsybinis Lygmuo, Transformacijos, Atidarymas, Išlaisvinimas - Per J.I.S. Ir JAME...

Skaityti toliau...

sekmadienį, rugpjūčio 29 2021

Kristaus Tiesa... - J.I.S. Žvakutės

Pavadinimas:   Kristaus Tiesa... JoJo Žeme Ir Dvasia...
Užkrovimas:  KT1.** / J.I.S. - The Christ's Truth Candle..
Paskirtis:   Atrask.., Atpažink.., At(si)skleisk - Per J.I.S. Ir JAME...

Skaityti toliau...

šeštadienį, rugpjūčio 7 2021

Rekomendacijos Naudojime - J.I.S. Žvakutės

Tema Jums:   Bendros Rekomendacijos Visiems, Kaip, Kada, Kur, Kame Naudoti SARFUM - J.I.S. Žvakutes...
Produkcijos Būsena:  Gamyba, Transformacijos, Pašventinimas, Užkrovimas, Egzortavimas..
Pažinimo Skiltys:   Naudojimas, Saugumas, Patalpos, Apsirengimas, Buvimas... Svarbu, Perspėjimai Ir Bendrosios J.I.S. Rekomendacijos.. 

Skaityti toliau...

Pabuski... - J.I.S. Žvakutės

Pavadinimas:   Pabuski... JoJo Viltis...
Užkrovimas:  L1.** / J.I.S. - Lord Candle..
Paskirtis:   Pabusk.., Išlaisvink.., Atgimk.., - Per J.I.S. Ir JAME...

Skaityti toliau...